KEI-Advies BV viert 5-jarig bestaan

Vanuit een éénmanszaak is KEI-Advies gegroeid naar een bv. In vijf jaar hebben wij onze advieswerkzaamheden, aan zowel zakelijke opdrachtgevers als aan particulieren, naar tevredenheid uitgevoerd. Wij bedanken onze relaties voor het verstrekken van opdrachten en het vertrouwen in KEI-Advies BV.

Vacature

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn wij regelmatig op zoek naar E/W Engineers. Voor een HTS-er W hebben wij een mooie afstudeeropdracht in het kader van energiebesparingen met diverse luchtbehandelingskasten voor utiliteitsgebouwen.

KEI-Advies BV erkend deskundige Energielabel

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht bij verhuur of verkoop van uw woning een definitief energielabel te bezitten.

Het sanctiebeleid hiervoor is door Minister Blok inmiddels aangescherpt. Het niet aanwezig zijn van een energielabel wordt vanaf 1 juli 2015 beboet door het Ministerie inspectie Leefomgeving en Transport met maximaal € 405,- per woning.

Het voorlopig energielabel is een initiatief van de Rijksoverheid en kan door de woningeigenaar worden opgevraagd op www.energielabelvoorwoningen.nl via zijn DidiD. KEI-Advies BV is erkend deskundige en kan deze energielabels voor u definitief maken.

Na de invoer van uw woningkenmerken wordt de woning op ca. 10 kenmerken getoetst en wordt het voorlopig energielabel definitief gemaakt. U kunt ons selecteren en kunnen wij de woning voor u afmelden.

Wilt u uw woning verhuren volgens het woningpuntenwaarderingsstelsel? Dan kunt u bij ons het opstellen van een EPA-W energielabel volgens Nader Voorschrift aanvragen. Wij onderzoeken dan op 150 punten de woning en geven een definitief energielabel af. Wij werken samen met andere EPA-W adviseurs voor het geval uw woning ver van ons vestigingsadres is gelegen.

Energielabel Utiliteit verplicht vanaf 1 juli 2015

De Eerste Kamer heeft eind maart 2015 ingestemd met de gewijzigde woningwet. Dat betekent dat het energielabel voor utiliteitsgebouwen vanaf 1 juli 2015 wordt gehandhaafd. Vanaf die datum kunnen gebouwen zonder label een boete krijgen.

Het label is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken, in een toelichting op de nieuwe woningwet. 'Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw,' aldus het ministerie van BZK. Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli 2015 geregeld.

Het sanctiebeleid hiervoor is door Minister Blok inmiddels aangescherpt. Het niet aanwezig zijn van een energielabel wordt vanaf 1 januari 2015 beboet door het Ministerie inspectie Leefomgeving en Transport met € 1.300,- per gebouw.

Welke voordelen biedt een EPA-U?
Een EPA-U maatwerkadvies in combinatie met een Energielabel biedt veel voordelen! De prijzen voor energie stijgen voortdurend. En de overheid stelt hogere eisen aan de energieprestaties van gebouwen in het kader van de klimaatdoelstellingen. Dat maakt investeren in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker en nodig in veel van de bestaande bouw.

Wie stelt de Energie Prestatie van een gebouw vast?
Alleen gecertificeerde EPA-U bedrijven mogen de Energie Prestatie van een gebouw vaststellen. De methodiek voor het onderzoek is afgestemd op de BRL 9500-00. Daarnaast geldt de BRL 9500-03 voor certificatie EPA-U, labelen van het gebouw, en BRL 9500-04 Energie Prestatie maatwerkadvisering voor utiliteitsgebouwen.

Het EPA-U maatwerkadvies van KEI-Advies BV voorziet gebouweigenaren van een grondig advies waarmee structurele energiebesparing behaald kan worden. Uitvoering van de geadviseerde maatregelen resulteert daarnaast in meer comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Blokverwarming ten behoeve van Vereniging van eigenaren ook met een bio-energiecentrale?

Is de cv-installatie van uw collectief verwarmingssysteem aan vervanging toe? Wist u dat u tot 2,5x op uw energierekening kan besparen indien u overgaat op verwarmen met een biomassa centrale? Het Nederlands aardgas staat ter discussie. Groningen heeft de grootste problemen maar kunnen wij ook af van deze gasverslaving?

Veel cv-installaties in appartementengebouwen zijn voorzien van een gasaansluiting en een hoog-temperatuur verwarmingssysteem. Bij een vervanging wordt vaak gedacht aan een 1:1 vervanging. Als er al een hoog-rendement cv-ketel is geplaatst, dan wordt het afgiftesysteem meestal niet aangepast waardoor de cv-installatie nauwelijks van het hoog-rendement gaat profiteren.

Waarschijnlijk is het gebouw inmiddels geïsoleerd terwijl het opgesteld vermogen van de cv-ketels niet is aangepast bij een eerdere vervanging. Sonde. Het kan uw bewoner veel geld besparen en u bespaart aanzienlijk op de CO2-uitstoot t.o.v. aardgas.

Wij zien kansen voor Verenigingen van Eigenaren (VVE) over te gaan op een economisch haalbare oplossing. Het verwarmen met biomassa.

KEI-Advies BV kan u alle situaties voorrekenen. Meer weten, neem contact met ons op.

Ervaringen

 • Stadhuis Zaanstad, van John Bakkum, Hoofd Facilitaire Dienst, Gemeente Zaanstad

  Technische kennis gepaard aan een hoge mate van flexibiliteit heeft geleidt tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000m2bvo aanwezig zijn zoals E&W, Beveiliging, Sprinkler, Blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen wat daaruit ontstaan is heeft vanuit het project "oplevering stadhuis" geleidt tot contractvorming voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.
 • Nationale Politie, Eenheid Den Haag, de heer R.D. Eilbracht Projectleider Huisvesting

  KEI-adviseurs is een prima partner in de samenwerking bij de uitvoering van diverse projecten, zoals bv renovatie of nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken welke voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden omtrent de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op de succesvolle met KEI-adviseur
 • Reed Business, Els van Driel, General Manager Docentenpool

  Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.
 • Marianne van Meel, projectleider opleidingen van AvansPlus te Breda

  Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark heeft niet alleen in inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op en interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling, wat wij erg waarderen maar ook noodzakelijk achten. Mark, denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met Mark Bakker ervaar ik dus als bijzonder plezierig.
 • Hollander Techniek, Herman Kolkman, manager bedrijfsbureau utiliteit

  Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
  “Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
  Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
  mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.”

KEI Advies bv

 • Klimaat Energie Installatie
  advies- en ingenieursbureau
  Robijnstraat 8a
  1812 RB Alkmaar
 • 06-46685557

Neem contact op

De Geschillencommissie  Komo Install  Bodem Energie  TVVL  Building Label  Duurzaam Bouwloket