Legionellapreventie-adviseur

De heer M.C.E. Bakker heeft het diploma legionellapreventie-adviseur behaald.

Politie Den Haag

In opdracht van Politie Den Haag heeft KEI Advies bv een energielabel EPA-U voor het politiebureau Katwijk aan Zee en Lisse uitgevoerd en afgemeld.

Basisschool Sint Maarten

In opdracht van Instacom te Zaandam is een energielabel EPA-U voor een basisschool van 1974 te Sint Maarten uitgevoerd en afgemeld.

In opdracht van de gemeente Zaanstad worden de drinkwaterinstallaties van Sporthal De Nieuwe Vaart te Zaandam gerenoveerd.

KEI Advies bv heeft in samenwerking met Meves Installatie Adviseurs een nieuw drinkwaterontwerp met nieuwe legionella veilige douches gemaakt.
De waterleidingen worden vervangen en de douches voorzien van legionella-veilige douchekoppen met nieuwe mengwatersystemen.

Energiebesparingen aan de drinkwaterinstallaties wordt bereikt door nieuwe boilerberekeningen, het verkleinen van de warmwatervoorraad en het beperken van het spoelverlies voor legionellabestrijding.

Certificering Besluit Bodemenergie

Met trots willen wij u melden dat wij het certificaat Basiskennis Vakmanschap Bodemenergie en Specialisatie Gesloten Bodemenergiesystemen hebben behaald.

Dit is een eis van vakmanschap die vereist is in het Besluit Bodemenergie die per 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Ervaringen

 • Stadhuis Zaanstad, van John Bakkum, Hoofd Facilitaire Dienst, Gemeente Zaanstad

  Technische kennis gepaard aan een hoge mate van flexibiliteit heeft geleidt tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000m2bvo aanwezig zijn zoals E&W, Beveiliging, Sprinkler, Blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen wat daaruit ontstaan is heeft vanuit het project "oplevering stadhuis" geleidt tot contractvorming voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.
 • Nationale Politie, Eenheid Den Haag, de heer R.D. Eilbracht Projectleider Huisvesting

  KEI-adviseurs is een prima partner in de samenwerking bij de uitvoering van diverse projecten, zoals bv renovatie of nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken welke voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden omtrent de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op de succesvolle met KEI-adviseur
 • Reed Business, Els van Driel, General Manager Docentenpool

  Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.
 • Marianne van Meel, projectleider opleidingen van AvansPlus te Breda

  Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark heeft niet alleen in inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op en interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling, wat wij erg waarderen maar ook noodzakelijk achten. Mark, denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met Mark Bakker ervaar ik dus als bijzonder plezierig.
 • Hollander Techniek, Herman Kolkman, manager bedrijfsbureau utiliteit

  Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
  “Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
  Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
  mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.”

KEI Advies bv

 • Klimaat Energie Installatie
  advies- en ingenieursbureau
  Hornwaard 63
  1824 SC Alkmaar
 • 06-46685557

Neem contact op

De Geschillencommissie Bodem Energie TVVL Building Label Duurzaam Bouwloket