NEN1010:2015 nu vigerend in Bouwbesluit 2012

Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010:2015 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012.

NEN1010:2015

NEN 1010 van 2007

Dit betekent dat de voorgaande editie van NEN 1010 uit 2007 niet meer mag worden toegepast. De jongste versie van de norm van 2015 is echter gebaseerd op de jongste stand der techniek en de Europese overeenstemming daarover. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken de norm NEN 1010:2015 met de aanvullingen van 2016 dient te worden gehanteerd. 

De NEN 1010:2015 loopt vooruit op nieuwe technieken. Zo dienen leidingwegen in vluchtwegen niet brandbevorderend te zijn aangelegd en zijn er aanvullende eisen voor de aanleg van DC-installaties zoals elektrische zonnepanelen (PV-panelen). Daarnaast dienen de leidingen en installaties doelmatig te zijn aangebracht en gedocumenteerd. Dit geldt ook voor de verlichting die aan EC-richtlijen dient te voldoen.

Eerste wijzigingen

Intussen hebben de deskundigen in de normcommissie bij NEN het afgelopen jaar al twee aanpassingen van de jongste NEN 1010 gepubliceerd. De eerste strekt zich uit over ‘het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare net of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken’. En de tweede behandelt ‘het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging’.

Voor een veilig ontwerp en aanleg van uw elektrische installaties verandert er veel. Voor meer informatie staan wij u graag bij. 

Voor info en contact kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV SBB Erkend Leerbedrijf

Met trots melden wij dat wij inmiddels van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven de erkenning Erkend Leerbedrijf van SBB te Zoetermeer hebben ontvangen. SBB is hét loket voor leren in de praktijk. Binnenkort gaat een student van het ROC van Amsterdam van de opleiding Middenkader Engineering bij KEI-Advies BV onze deskundigheid absorberen.

Alle kantoren verplicht naar energielabel C of beter

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Ruim de helft van het aantal kantoren (ruim 80 miljoen m2) blijkt op dit moment een energielabel te hebben dat slechter is dan label C. Kantoren met een slechter energielabel (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Uit ervaring weten wij dat dat geen probleem is, want de investering betaalt zich snel terug door besparing op energiekosten.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) kondigt een wettelijke verplichting aan voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens een energielabel C hebben. Die eis gaat mogelijk gelden vanaf 2023. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. 

Kantoren met een energielabel D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om een energielabel C te halen. Met duurzame maatregelen zoals energiezuinige verlichting zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn bouwkundige maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs.

De verplichting voor (minstens) label C geldt nu alleen voor kantoren. De minister onderzoekt nog de mogelijkheden andere gebouwen ook verplicht energiezuinig te maken. 

U kunt zich door KEI-Advies laten adviseren naar de investeringen en terugverdientijden door bijvoorbeeld de verlichting energiezuinig te maken. Voor een energiebesparingsadvies kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Salderingsregeling zonnestroom verlengd

Regering heeft motie aangenomen salderingsregeling te continueren of te verbeteren op basis van evaluatie

De tweede kamer heeft ingestemd met een motie om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen. De salderingsregeling is voor particulieren een financiële prikkel te investeren in zonne-energie met PV- panelen voor woningen.

(foto: Rijksoverheid)

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de  gewijzigde motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023.

Voor particulieren met PV-zonnepanelen is dit goed nieuws. Ook voor particulieren die hun woning willen verduurzamen is dit ook goed nieuws. Zij kunnen hiermee hun elektriciteitskosten verlagen of zelfs tot nul reduceren.

Dit is een van de maatregelen naar nul op de meter woningen en volledige elektrificatie van woningen. U kunt hierbij ook denken aan het verwarmen van uw woning met warmtepompen aangesloten op bodemenergie waarmee tevens duurzame koeling ter voorkoming van oververhitting van de woning kan worden toegepast.

Voor een energiebesparingsadvies kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Strengere eisen binnenklimaat kinderdagverblijven

Strengere eisen binnenklimaat kinderdagverblijven, wat zijn de gevolgen?

Per 1 april 2017 moeten alle kinderdagverblijven in Nederland voldoen aan strengere eisen voor het binnenklimaat (luchtkwaliteit en ventilatie), ten opzichte van het Bouwbesluit van 2012. Een ongezond klimaat maakt kinderen moe en suf, kan voor hoofdpijn zorgen en luchtwegaandoeningen kunnen verergeren. Het concentratievermogen verslechtert en het ziekteverzuim neemt toe. Om een gezond binnenklimaat te realiseren, is ventileren dus van groot belang!

De eisen die gesteld worden aan een ruimte met de functie "bijeenkomstruimte" voor kinderdagverblijven;

 • - minimaal 3.44 liter per seconde p.p. ventileren;
 • - maximaal geluidsniveau van 35 dB(A).

Voor informatie en maatregelen zijn wij u graag van dienst.

Om te weten hoe de situatie bij u is, is het verstandig de huidige CO2-concentratie te meten. Wij kunnen dit verzorgen met loggende CO2-meters en verslag uitbrengen van de situatie. Voor meer informatie staan wij u graag van dienst. Voor een analyse van de situatie in uw kinderdagverblijf of voor een klimaatonderzoek uitgevoerd met gekalibreerde meters bij uw gebouw, kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV. 

 

Ervaringen

 • Stadhuis Zaanstad, van John Bakkum, Hoofd Facilitaire Dienst, Gemeente Zaanstad

  Technische kennis gepaard aan een hoge mate van flexibiliteit heeft geleidt tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000m2bvo aanwezig zijn zoals E&W, Beveiliging, Sprinkler, Blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen wat daaruit ontstaan is heeft vanuit het project "oplevering stadhuis" geleidt tot contractvorming voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.
 • Nationale Politie, Eenheid Den Haag, de heer R.D. Eilbracht Projectleider Huisvesting

  KEI-adviseurs is een prima partner in de samenwerking bij de uitvoering van diverse projecten, zoals bv renovatie of nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken welke voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden omtrent de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op de succesvolle met KEI-adviseur
 • Reed Business, Els van Driel, General Manager Docentenpool

  Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.
 • Marianne van Meel, projectleider opleidingen van AvansPlus te Breda

  Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark heeft niet alleen in inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op en interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling, wat wij erg waarderen maar ook noodzakelijk achten. Mark, denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met Mark Bakker ervaar ik dus als bijzonder plezierig.
 • Hollander Techniek, Herman Kolkman, manager bedrijfsbureau utiliteit

  Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
  “Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
  Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
  mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.”

KEI Advies bv

 • Klimaat Energie Installatie
  advies- en ingenieursbureau
  Robijnstraat 8a
  1812 RB Alkmaar
 • 06-46685557

Neem contact op

ISO 9001-2008 De Geschillencommissie  Komo Install  Bodem Energie  TVVL  Building Label  Duurzaam Bouwloket