Slim energie-advies 
voor elk bedrijf

Adviseren is één. Dat advies ook daadwerkelijk realiseren is twee. “Zeker bij energiebesparende of andere duurzame technieken is dat precies de uitdaging: het zetten van de tweede stap.” Bedrijven beseffen dat duurzaamheid voordelen biedt. Nu de praktijk nog.

Mark Bakker en Anita Spijkers startten ruim vijf jaar geleden met KEI Advies in Alkmaar. “We adviseren bedrijven over duurzame installaties, energiebesparing, en zijn gecertificeerd voor het ontwerpen van een energiecentrale met warmte-/koudeopslag. Wij ontzorgen bedrijven van a tot z. Van de afgifte van energielabels met maatwerkadvies tot en met de implementatie van beheer en onderhoudscontracten van de installaties.” Precies daarin schuilt de meerwaarde van KEI Advies: met hun kennis van de nieuwste technieken kunnen zij voor elke organisatie een perfect op de specifieke situatie afgestemd plan leveren. “Wat voor het ene bedrijf een directe winstpakker zou zijn, is voor het andere bedrijf een te zware investering. Je kunt je voorstellen dat bij een productiebedrijf met veel zware machines de energierekening een flinke kostenpost is. Terwijl de energierekening bij een advocatenkantoor veel minder hoog is. Investeren in energiebesparende maatregelen of in energiezuinige apparaten pakt in deze voorbeeldsituaties dus twee keer totaal anders uit. Resultaat en effect zijn dan echt verschillende dingen”, legt Mark Bakker uit.

TEKORT AAN KENNIS

Duurzaamheid is een absolute groeimarkt. Waar je dat aan merkt? “Duurzaam doen is goed voor je imago, telt positief mee bij gunning in aanbestedingstrajecten of je bespaart simpelweg kosten. Duurzaamheid is een heel breed begrip”, zegt Mark Bakker. En daarin zit ook gelijk de moeilijkheid. Want het aanbod van technieken waarmee je energie kunt besparen, energie kunt opwekken, warmte kunt terugwinnen of energie kunt vasthouden is enorm. “Voor een kleine installateur niet te doen om van al die nieuwe technieken op de hoogte te zijn. Ook al niet omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Technieken die vijf jaar terug nog revolutionair waren, zijn allang ingehaald door nog geavanceerdere opties, bijvoorbeeld met LED.”

Een nog groter probleem is een globaal gebrek aan kennis in de sector. “Er zijn nauwelijks opleidingen die aansluiten bij die nieuwste technieken, het aantal studenten is laag en er is -nu al, over vijf jaar zeker- een gebrek aan vakbekwaam technisch personeel.” Mark Bakker is zelf docent Hogere Installatie Techniek bij Avans+ in Breda. “In Noord-Holland is weinig aanbod van hbo-opleidingen op installatiegebied.” Terwijl de duurzaamheidsmarkt de afgelopen jaren explosief groeide; een trend die de komende tijd zal doorzetten. “Fijn voor leveranciers, fijn voor ons, en ook de kansen op de arbeidsmarkt zijn gigantisch, ik overdrijf niet. Studenten van nu gaan een gouden toekomst tegemoet. Maar blijkbaar is techniek nog steeds niet sexy genoeg.” Kennisoverdracht is cruciaal voor de sector. Hoe gaan we die inhaalslag maken? Die vraag houdt Anita Spijkers en Mark Bakker bezig.

STOK ACHTER DE DEUR

KEI Advies is nauw betrokken bij de implementatie van een hele rits concrete, duurzame adviezen in de gemeente Zaanstad. “Die gemeente heeft al een aantal jaren terug een duidelijke duurzaamheidsvisie ontwikkeld, waar de verschillende colleges steeds weer op voortborduren.” Wel zo fijn voor het bedrijfsleven: de ondernemers weten waar ze aan toe zijn, in Zaanstad geen grote verschuivingen in milieu- en duurzaamheidsbeleid. En dat is bepaald geen sinecure, want de overheid stelt hoe langer hoe meer verplichtingen aan bedrijven als het om duurzaamheid gaat. “Ondernemers zijn bijvoorbeeld verplicht om duurzaamheidsmaatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn uit te voeren. En ook het laten bepalen van het energielabel voor bedrijfspanden is niet meer vrijblijvend. Die stok van ‘moeten’ hebben bedrijven nog wel nodig. Want al is er steeds meer draagvlak voor duurzaamheid, de stap van weten naar doen is nog steeds een serieuze stap. Wij helpen bedrijven graag om die stap te zetten.” Bakker en Spijkers verwachten dat steeds meer gemeenten eisen gaan stellen aan de lokale ondernemers op het terrein van duurzaamheid - simpelweg omdat de afspraken van het klimaatakkoord gehaald moeten worden.

LEGIONELLA

KEI Advies adviseert ook over legionellapreventie, over risico’s op legionellabesmetting, over de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen en waar nodig vervanging of reparatie van onderdelen voor bijvoorbeeld sporthallen, fitnessclubs, hotels, zorginstellingen of andere complexen waar douches gevaarlijk kunnen zijn. “Ook daarin ontzorgen we compleet: dus van inspectie en advies tot en met uitvoering en onderhoud.”

ENERGIEBESPARING, HOE?

Iedereen weet manieren om energie te besparen. “Wij faciliteren bedrijven met de realisatie van de onderzochte besparingsmogelijkheden tot aan de ingebruikname. Een energielabel is een verplichte methode maar een maatwerkadvies levert pas echt geld op als eenvoudige maatregelen ook direct kunnen worden ingevuld. Met LED-verlichting is een enorme stap te behalen die ook nog eens aangenaam voor onze ogen en uw duurzame bedrijfsuitstraling is.” «Meer info: 
www.kei-advies.nl

Ondernemersbelang juni 2016

In het juni nummer van het blad Ondernemersbelang zijn wij opgenomen.

 

Vacature HTS Werktuigbouw

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn wij regelmatig op zoek naar E/W Engineers. Voor een HTS-er W hebben wij een mooie afstudeeropdracht in het kader van energiebesparingen met diverse luchtbehandelingskasten voor utiliteitsgebouwen.

Voor informatie ga naar onze contactpagina.

Vacature MBO Elektrotechniek

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn wij regelmatig op zoek naar MBO-ers met een elektrotechnische achtergrond die via ons bureau zich verder willen ontwikkelen.

Wij zijn regelmatig op zoek naar medewerkers voor ontwerpwerkzaamheden t.b.v. elektrische installaties, berekeningen kunnen maken aan verlichtingsplannen, verdeelinrichtingen kunnen ontwerpen en zich verder willen ontwikkelen naar een HBO-niveau via ons advies- en ingenieursbureau.

 

Ecodesign Verordening Energie related Products (ErP)

De Europese regelgeving dwingt ons tot verdere energiebesparingen.

De richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) bevat richtlijnen waaraan elektrische apparatuur dient te voldoen en waarmee het ecologisch ontwerp van apparatuur gestimuleerd wordt.

Deze richtlijnen zijn nader uitgewerkt in specifieke ErP (Energy related Products) verordeningen:

 • Verordening 640/2011 beschrijft de minimumeisen voor elektromotoren
 • Verordening 327/2011 beschrijft de minimumeisen voor ventilatoren
 • Verordening 1253/2014 beschrijft de minimumeisen voor ventilatie-units en luchtbehandelingsapparatuur.

Dit betekent voor de verordening 327/2011 dat motoren vanaf 125W vanaf 1 januari 2015 dienen te voldoen aan strenge energie efficiency eisen IE3 of IE2 met een frequentieomvormer. Het gevolg is dat bij een defect van bijvoorbeeld een ventilatormotor de gehele motor vervangen dient te worden en het bestaand type niet meer geleverd mag worden. Het gevolg is een grote renovatie van bijvoorbeeld de luchtbehandelingskast.

Dit betekent voor de verordening 1253/2011 dat ventilatie en luchtbehandelingskasten vanaf 1 januari 2016 dienen te voldoen aan een maximaal energieverbruik in kWh/m3/s. Het gevolg is dat luchtbehandelingskasten groter dienen te worden. Specifiek bij vervanging vraag dit maatwerk en per 1 januari 2018 worden deze eisen verder aangescherpt.

Vraag ons naar de details en wat dat voor u betekent. Uw adviseur kan u aan maatwerkoplossingen helpen. 

Ervaringen

 • Stadhuis Zaanstad, van John Bakkum, Hoofd Facilitaire Dienst, Gemeente Zaanstad

  Technische kennis gepaard aan een hoge mate van flexibiliteit heeft geleidt tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000m2bvo aanwezig zijn zoals E&W, Beveiliging, Sprinkler, Blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen wat daaruit ontstaan is heeft vanuit het project "oplevering stadhuis" geleidt tot contractvorming voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.
 • Nationale Politie, Eenheid Den Haag, de heer R.D. Eilbracht Projectleider Huisvesting

  KEI-adviseurs is een prima partner in de samenwerking bij de uitvoering van diverse projecten, zoals bv renovatie of nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken welke voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden omtrent de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op de succesvolle met KEI-adviseur
 • Reed Business, Els van Driel, General Manager Docentenpool

  Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.
 • Marianne van Meel, projectleider opleidingen van AvansPlus te Breda

  Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark heeft niet alleen in inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op en interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling, wat wij erg waarderen maar ook noodzakelijk achten. Mark, denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met Mark Bakker ervaar ik dus als bijzonder plezierig.
 • Hollander Techniek, Herman Kolkman, manager bedrijfsbureau utiliteit

  Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
  “Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
  Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
  mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.”

KEI Advies bv

 • Klimaat Energie Installatie
  advies- en ingenieursbureau
  Robijnstraat 8a
  1812 RB Alkmaar
 • 06-46685557

Neem contact op

De Geschillencommissie  Komo Install  Bodem Energie  TVVL  Building Label  Duurzaam Bouwloket